חשיבותו של ביטוח מקיף

בכביש לא לוקחים סיכונים, וכל שכן לא חוסכים בביטוחים. ביטוח מקיף הוא אחד מביטוחי הרשות החשובים ביותר עבור כל בעל רכב בישראל, העשוי להגן עליכם מפני סיכונים בלתי צפויים, כגון: תאונות ונזקים הנגרמים לרכבכם ולצד ג'. המאמר הבא, יעסוק בחשיבותה של פוליסת הביטוח המקיפה ויבחן את ההיבטים השונים הכרוכים בקביעת פרמיית הביטוח, מאפייניה והרכבה.

מהו ביטוח מקיף ?

ביטוח מקיף הוא פוליסת רשות המוצעת לכל בעל רכב בישראל, המעניקה הגנה מפני מגוון נזקים העשויים להיגרם לרכב כתוצאה מן המקרים הבאים: תאונה, גניבה ונזק שנגרם עקב גניבה, שריפה, התלקחות הרכב, התפוצצות, התהפכות הרכב, התנגשות מקרית, שיטפון, שלג וברד, סערה, מעשה זדון והתפרצות הר געש. כמו כן, ביטוח רכב מקיף כולל בתוכו גם ביטוח צד ג' המעניק למבוטח מספר כיסויים נוספים במקרים בהם נגרם נזק לרכושו של צד שלישי בשל רכבו. ביטוח רכב מקיף מכונה כך, משום שהוא מעניק כיסוי מקיף ופיצוי הולם עבור סדרה מקיפה של נזקים העלולים להיגרם לרכבכם או לצד ג', כאמור כמו בכל פוליסת ביטוח קיימים גם סעיפים חריגים אשר עבורם חברת הביטוח איננה מספקת הגנה.

כיצד נקבעת פרמיית הביטוח ?

פרמיית ביטוח מקיף נקבעת על פי המשתנים הבאים: שווי הרכב, גיל הנהג, מין הנהג, עבירות קודמות, הוותק שלו בכביש, מספר הנהגים הנוספים ברכב וגילם.

מהו גובה הפיצוי ?

גובה הפיצוי, שמעניקה חברת הביטוח עבור מבוטחי ביטוח מקיף, נקבע לרוב לפי שיעור הנזק אשר נגרם לרכב, כאשר במקרים של גניבה או טוטאל לוסט הפיצוי למבוטח יקבע על פי שווי הרכב טרם הגניבה, במקרים בהם אירעה תאונה לרכב גובה הפיצוי יקבע על פי החלטתו של שמאי ובמקרים אחרים בעל הרכב יפוצה באחת מן הדרכים הבאות: כיסוי עלויות תיקון הרכב, כיסוי עלויות התקנת החלפים ברכב, מתן רכב חלופי ועוד.

מהו גובה ההשתתפות העצמית הנגבה מן המבוטח ?

כאמור, כמו בכל ביטוח, גם ביטוח מקיף מצריך סכום השתתפות ראשוני מן המבוטח עבור הנזק שנגרם לרכבו, כאשר גובה סכום ההשתתפות העצמית מנוקה משווי הנזק אשר נגרם לרכבך. כך למשל: במידה ונגרם לרכבכם נזק המוערך בסכום של 40,000 ₪ אזי סכום ההשתתפות העצמית תהיה בגובה של 1250 ₪ ולכן סכום הפיצוי הכולל יהיה בסך של 38,750 ₪.

מהם הכיסויים המומלצים הנוספים ?

הכיסויים המומלצים הנוספים שמוטב לעשות כחלק מפוליסת ביטוח מקיף הנם הבאים:

  • תיקון כל נזקי השמשות והזגוגיות ברכב.
  • שירותי גרירה ודרך על כל צרה שלא תבוא.
  • רדיו דיסק חלופי במקרים של גניבה ונזק.
  • כיסוי ייחודי המותאם לחיילים ומוגבל לארבעה ימים בלבד.
  • מתן רכב חלופי במקרים של גניבה או טוטאל לוסט למשך כשבועיים (או יותר תלוי בהסכם עם חברת הביטוח), עד קבלת הרכב החדש.
  • סיוע בתביעה כנגד צד ג' והגשת סיוע משפטי במקרים בהם מוגשת תביעה כנגד המבוטח מטעם המדינה.

מהי חשיבותו של ביטוח מקיף ?

כאשר מדברים על החשיבות שבפוליסת הביטוח המקיף, מגלים כי על אף היותו ביטוח רכב המוגדר כרשות, הרי שביטוח זה מעניק למבוטח כיסוי מקיף עבור מקרים העלולים לעלות לו ביוקר, כגון: גניבת רכב, טוטאל לוסט, פגיעה בצד ג' ועוד. בעלי רכב רבים מעדיפים לא לקחת סיכונים מיותרים בכביש ולבטח את רכבם באמצעות ביטוח רכב מקיף, המעניק להם מענה מקיף ומהיר לכל נזק עתידי שיגרם לרכבם. לסיכום, אם ברצונכם להבטיח לעצמכם שקט נפשי בכל הקשור לרכבכם, זה הזמן לבטח את עצמכם עם ביטוח מקיף לרכב.