ביטוח פנסיוני

כולנו מייחלים ליום שבו נוכל לזנוח את כל חובותינו המקצועיות ולצאת לפנסיה. ביטוח פנסיוני הוא אחד מן הביטוחים החשובים ביותר להבטחת עתידו הכלכלי של כל אזרח ואזרחית בישראל המעוניינים לחיות בכבוד וברמת חיים סבירה גם לאחר פרישתם ממעגל העבודה.

החיוניות של כספי הפנסיה הינה קריטית במיוחד לאור קצבאות הזיקנה הזעומות המשולמות על ידי ביטוח לאומי. על מנת לשמור על אורח חיים כלכלי נכון, עלינו לתכנן בקפידה את חיסכון הפנסיה שלנו ולהקדים לרכוש ביטוח פנסיה אשר הולם את צרכינו ורצונותינו. במדריך הבא, נבהיר את משמעותו של המושג ביטוח פנסיוני ונברר מהם סוגי ביטוחי הפנסיה הקיימים בשוק.

מהו ביטוח פנסיוני

ביטוח פנסיוני הוא מעין הסדר כלכלי שתכליתו לספק ביטחון כלכלי עבור המבוטחים בו בהגיעם אל גיל פרישה. ביטוח פנסיוני הוא למעשה קרן חיסכון בה העמיתים מחויבים להפריש סכום כסף קבוע מדי חודש, הנצבר לזכותם במסגרת קרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל. עד חודש ינואר 2008 התחלקו אפיקי הביטוח לאפיקים המבטיחים תשלומי קיצבה חודשית בהגעת העמית לגיל פרישה ובין אפיקים הוניים המבטיחים תשלום חד פעמי בהגעת העמית לגיל פרישה.

בחודש ינואר 2008 התקבל בכנסת תיקון 3 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים ובוטלה החלוקה למסלולים הוניים ומסלולי קיצבה. החל מתאריך זה כספים שיופקדו לביטוח פנסיוני ישולמו בדרך של קצבה בלבד עד לקצבה חודשית מינימלית לאדם בסכום של 3,850 ש"ח. סכומים שנצברו מעבר לקצבה המינימלית יוכלו להימשך על ידי העמית בגיל הפרישה כקצבה חודשית או כתשלום חד פעמי.

שלב הצבירה

מיום הצטרפותו של עמית לאחד מאפיקי הביטוח הפנסיוני (קרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים), הוא מתחיל בשלב הצבירה, בו הוא משלם סכום חודשי הנצבר לזכותו בקרן או בקופה. בשלב זה חשוב לעמית לצבור זכויות שיספיקו לו להתקיים בכבוד בגיל הפרישה. ככל שהעמית מאחר להצטרף להסדר ביטוח, כך יקטן הסכום שיעמוד לזכותו בגיל הפרישה.

שלב הזכאות

כאשר הגיע העמית לגיל פרישה מתחילה זכאותו לקבל קיצבה. העמית חייב כיום לקבל קיצבה מינימלית בסך 3,850 ש"ח, ובמידה ונצברו לזכותו סכומים המאפשרים לקבל קיצבה גבוהה יותר, אז הוא יוכל לבחור אם לקבל קיצבה גבוהה או לקבל לידיו סכום כסף חד פעמי.

אפשרות נוספת שיכולה להעביר עמית משלב הצבירה לשלב הזכאות הינה מקרה קיצוני כגון מוות מוקדם, נכות או אובדן כושר עבודה. במקרים אלו ביטוח פנסיוני נועד להעניק מטריה פיננסית לשארים ולבני המשפחה של המבוטח שנפטר.