טיפים כלליים לביטוח

לפני שאנחנו רצים וחותמים עם חברת ביטוח חשוב מאוד לעמוד על כמה דברים חשובים. כמבוטחים חדשים או ישנים יש כמה דברים שאולי לא נתתם להם תשומת לב והם ראויים לתשומת הלב שלנו מאחר שהם עשויים להשפיע ישירות על רווחתינו ועל איכות חיינו.

טיפים כלליים לביטוח:

  • חידוש ביטוח באשר הוא איננו מתבצע באופן אוטומאטי על פי רוב, חשוב לעקוב ולחדש בזמן את הביטוחים הדרושים על ידי מעקב מסודר.כמו גם שכדאי לעדכן ולשנות את הפוליסה בהתאמה לשינויים שהתרחשו אצלכם הקשורים לפוליסה, כגון, שינוי במצב המשפחתי, שינוי בתכולת הדירה או העסק, מצב בריאותי וכיוצה באלה.
  • כל התחייבות מצד סוכן הביטוח בין אם לטובתכם ובין אם היא לרעתכם, צריך לדרוש אותה בכתב הפוליסה. אם סוכן הביטוח למשל הבטיח לכם הנחה אזי היא חייבת להיות מעודכנת בפוליסה, אחרת זוהי עבירה פלילית. כמו כן, דירשו את כל דפי פוליסת הביטוח, שלא יוסתר מכם דבר.
  • גם אם אין לכם ממש כוח לזה, קיראו כל סעיף וסעיף בפוליסה, כן כן, אפילו את האותיות הקטנות ביותר.
  • עקב תנודות הדולר כדאי מאוד לחשב את עלות הפרמייה הן בדולר והן בשקלים, כדי להמנע מביטוח יתר או ביטוח חסר.

בכל הביטוחים כדאי מאוד לדרוש בכתב מספר דברים מהותיים: גובה הפרמייה החודשית, גבול האחריות הן הכוללת והן של כל סעיף בנפרד, תלוי בסוג הביטוח. ודאו סכום השתתפות עצמית, סייגים, הרחבות ושימו לב לתקופת ההתיישנות הנקובה בכל פוליסה ופוליסה. לבסוף, שימו לב לסעיף הדורש אמצעי מיגון בפוליסה וקחו אותו בחשבון כהוצאה נוספת.

  • תנו תשומת לב מיוחדת לסעיף המתייחס לביטול הפוליסה והשלכותיה הכלכליות. סעיף זה משתנה מחברת ביטוח למשנהה ועשויה לגרום להוצאות גדולות ובלתי מתוכננות.