ביטוח תכולה - ביטוח תכולת דירה

ביטוח תכולה כולל בעצם כיסוי ופיצוי לנזקים שארעו לכל דבר וכל חפץ השייך לדיירי הדירה והמצויים בדירה כגון חפצים יקרי ערך. כמו גם חפצים הנמצאים באחריות דיירי הדירה. ביטוח תכולה יפצה את המבוטח במקרים של נזקי מזג אורי, אש והתלקחות, פגיעת כלי רכב וטייס, פעולות זדון מסויימות, פריצה, גניבה ושוד. בנוסף גם התקהלות אסורה ושטפון . חשוב לדעת שחפצים ותכולה לא יהיו מכוסים במקרה שהחפצים יהיו ברכב או בחו"ל. את הפיצוי לנזק שנגרם לתכולת הדירה יכול המבוטח לדרוש באחד מן הדרכים הבאות:

  • במידה ומדובר בנזק לפריטים בדירה אז ניתן לבקש את תיקון הנזק
  • ניתן לבקש תשלום השקול לערך המשוער של הנזק
  • החלפת הפריטים שניזוקו בפריטים אחרים מאותו סוג

ביטוח תכולה אינו מכסה

נזקים שנגרמו מפעולות זדון מכוונות שנעשו על ידי דיירי הדירה לתכולתה או ברשותם והסכמתם
פריצה ושוד לדירה שאינה מאוכלסת או אינה משמשת למגורים
אין כיסוי לנזקים שנגרמו לתכולה הנמצאת במרפסת פתוחה
ביטוח תכולה לא יכסה במקרה של נזק הנגרם ממלחמה, פיגועים ופעולות איבה
אינו מכסה נזקים כתוצאה מקרינה רדיואקטיבית, קרינה מייננת ופסולת גריעינית
לבסוף, אין כיסוי במקרה של נזק, החרמה והפקעה של תכולת הדירה בידי רשויות מקומיות, הממשלה, הצבא או כל אדם או מוסד הפועלים על פי חוק.
ביטוח תכולת הדירה אינו מכסה פגיעה בבעלי חיים
שרטוטים, ספרי עסק, פנקסי עסק, כתבי יד, תרשימים ותוכניות, חוזים, הסכמים, שטרי מכר, תעודות ומיני מסמכים, אג"ח, תעודות מניה ומילווה וכו' המצויים בדירה
אינו מפצה במקרה של אובדן ונזק לשיקים וטרוולרס צ'ק, הצחאות דואר, שטרות חוב, כרטיסי נסיעה, כרטיסי הגרלה למיניהם וכרטיסי אשראי.
אינו מכסה במקרה של גניבה או פגיעה בכלי נשק ותחמושת
ביטוח התכולה אינו מכסה במקרה של גניבה או פגיעה בכסף וזהב גולמיים, כאלה שאינם תכשיט.
לבסוף, ביטוח התכולה אינו מכסה מלאי וציוד המשמשים לעסק הנמצא בבית.

לפי חוק ביטוח דירה, במידה ולא קובעים סכומי ביטוח מפורשים בגין פגיעה או אובדן ברכוש קיימת ברירת מחדל עבור סוגי פריטים מסויימים. כך למשל, במקרה של גניבה של תמונות, פסלים, כלי כסף, תכשיטים וכלי זהב, אוספים, פרוות, שטיחים, וחפצי אומנות ניתן לקבל כיסוי של עד עשרה אחוזים מסכום ביטוח התכולה. כמו כן, לפריטים כגון: אוספי בולים ומטבעות, סטים של כלי אוכל ניתן לקבל פיצוי של עד חמשה אחוזים מסכום ביטוח תכולת הדירה. ואילו כשמדובר בכסף מזומן – כיסוי ברירת המחדל יכול להגיע רק עד 0.5 אחוז מסכום ביטוח תכולת הדירה.

טיפים לביטוח תכולה

כדאי מאוד לברר אצל סוכן הביטוח שלך האם יש אפשרות לבטח את התכשיטים שלכם לא במסגרת ביטוח כל הסיכונים המיועדת לתכשיטים וחפצים יקרי ערך המבטיחה רק 10% כיסוי במקרה של נזק כי אם לבקש כיסוי של 20% מסכום הביטוח לתכולת המבנה, וכל זאת גם אם סוכן הביטוח מבטיח שלא יהיה תשלום נוסף לפרמיית הביטוח עבור ביטוח כל הסיכונים. זהו ביטוח מקיף יותר ועדיף יותר למבוטח.
תנודות הדולר – כדאי ומומלץ מאוד לחשב את סכום הפרמייה הן בעלות דולרית והן בעלות שיקלית בזמן שחותמים על הסכם ביטוחי לרכוש, כדי להמנע מביטוח חסר או ביטוח יתר – וכל זאת בגלל תנודותיו של הדולר בשנים האחרונות.