ביטוח אובדן כושר עבודה

מרבית העובדים במשק, מפרישים חלק יחסי ממשכורתם לטובת ביטוח מסוג אבדן כושר עבודה. במצב של אובדן כושר עבודה ההכנסה החודשית נפגעת בעוד ההוצאות רק תופחות וגדלות. אם ברצונכם להבטיח שקט כלכלי לכם ולבני משפחתכם במקרה של אבדן כושר עבודה בגין תאונה או מחלה, תוכנית ביטוח אובדן כושר עבודה היא הפתרון הנכון עבורכם. במאמר הבא, נברר מהו ביטוח אבדן כושר עבודה, ומהם הדגשים שצריך לשים לב אליהם בעת החתימה על פוליסת הביטוח.

הידעת?

כל אדם שלישי צפוי להיות במצב של אבדן כושר עבודה בין טווח הגילאים הבא: 21 עד 65, עקב מחלה או תאונה. פרק הזמן הממוצע של אבדן היכולת לעבוד הינו שלושה חודשים לכל הפחות.

מהו ביטוח אובדן כושר עבודה?

ביטוח אובדן כושר עבודה הוא ביטוח שמטרתו להגן על המבוטח מפני מקרים בהם הוא עלול כתוצאה מתאונת עבודה או מחלה לאבד את יכולת העבודה וההשתכרות שלו. במידה והמבוטח יאבד את כושר עבודתו בשיעור גבוה, ופגיעתו תמשך מעבר לתקופת ההמתנה, אזי המבוטח זכאי לתגמול חודשי כספי מחברת הביטוח. מטרת הביטוח היא לאפשר לעובד שאיבד את כושר השתכרותו עקב הפציעה או המחלה, לשמור על רמת חיים גבוהה כפי שהייתה טרם האירוע. מטרת הביטוח היא לאפשר לעובד לשמור על רמת החיים בה חי לפני האירוע שגרם לאבדן כושר העבודה. ישנם שלושה מושגים של ביטוח אבדן כושר עבודה, שיש לזכור:

 • פרנצ'יזה – הוא סעיף אותו רוכש המבוטח מיוזמתו, בכדי לקבל בצורה רטרואקטיבית את כספי התגמול שהגיעו לו במשך כל תקופת ההמתנה עד לקבלת התגמול החודשי בגין אבדן כושר עבודה, וזו בלבד כי המבוטח עודנו נמצא באובדן של כושר עבודה.
 • שחרור – זהו סעיף המשחרר את המבוטח מחובתו לתשלום הפרמיה החודשית של פוליסת הביטוח לאובדן כושר עבודה המועבר לאחריות חברת הביטוח, וזו בלבד כי המבוטח אכן איבד את כושר העבודה ועבר את תקופת ההמתנה.
 • תקופת המתנה – היא התקופה שבה נדרש המבוטח להמתין מרגע אובדן כושר העבודה, ועד למועד הנקוב בפוליסה המבטיח את זכאותו של המבוטח, לקבלת התגמול החודשי. כאשר תקופת ההמתנה המקובלת, במרבית חברות הביטוח, עומדת על שלושה חודשים.

באילו מקרים ניתן לקבל פיצוי כספי בעבור אבדן כושר עבודה?

פיצוי כספי בגין אובדן כושר עבודה ניתן במקרים הבאים:

 • אובדן כושר עבודה אשר בגינו אין ביכולתו של המבוטח לעבוד בעיסוק סביר התואם את ניסיונו, הכשרתו והשכלתו.
 • אובדן כושר עבודה אשר בגינו אין ביכולתו של המבוטח לעסוק במקצוע שבו עסק בחמשת השנים האחרונות – העבודה האחרונה שלו (מתייחס למקצועות ספציפיים, כגון: איש הייטק, וכו').
 • אובדן כושר עבודה חמור אשר בגינו לא יכול המבוטח לעסוק כלל בעבודה.

מדוע חשוב לעשות ביטוח לאבדן כושר עבודה?

לביטוח אבדן כושר עבודה יש חשיבות עליונה עבורנו, זאת לנוכח העובדה כי במקרה שבו גופינו לא יהיה כשיר לעבודה, נאבד את יכולת הפרנסה, עובדה העשויה לגרום להידרדרות המצב הכלכלי. לפיכך, מוטב לעשות ביטוח אובדן כושר עבודה ולהבטיח הכנסה קבועה גם בעיתות מצוקה בריאותית.

מהו גובה הכיסוי?

במרבית פוליסות הביטוח לאובדן כושר עבודה ניתן לבטח עד 75% אחוז משכר הברוטו הכולל של העובד בשנים עשר החודשים טרם האירוע. התשלום יתבצע בצורה של הכנסה חודשית בגובה של עד 75% אחוז מהכנסתו המקורית וזאת בתנאי שאין ביכולתו לעבוד עד גיל 65.

אילו פרמטרים בביטוח מומלץ לבדוק?

לפני החתימה על פוליסת ביטוח למקרה של אובדן כושר עבודה, חשוב לשים לב לסעיפים הבאים:

 • תחילה, בחנו היטב את הסעיף המגדיר אילו מקרים נחשבים לאובדן של כושר עבודה.
 • בדקו האם הכיסוי מסייע למבוטח במימון השיקום הרפואי או בעת רכישת ההכשרה המקצועית.
 • מהם תנאי הביטוח של הפוליסה עבור אנשי מקצוע שונים (לדוגמא מתכנת שאיבד את כושר עבודתו כמתכנת אך יכול לעבוד במרכזיה האם הביטוח מעניק לו תשובה לכך.
 • עליכם לבחון מהו הדין לגבי מי שהשתקם אך יש ביכולתו לעבוד רק במשרה חלקית.

אילו סעיפים צריכים להיות כלולים בביטוח?

ישנם מספר סעיפים מורחבים החייבים להיכלל בביטוח, והם:

 • פרנצ'יזה
 • הרחבה לנכות חלקית – שיבטיח קבלת פיצוי כספי גם במקרים של נכות חלקית.

באילו גורמים תלויה גובה הפרמיה ?

הגורמים המשפיעים על גובה הפרמיה של פוליסת ביטוח אבדן כושר עבודה– היא התשלום החודשי של המבוטח בעבור פוליסת ביטוח אבדן כושר עבודה, הם הבאים:

 • עיסוקו של המבוטח.
 • גיל המבוטח.
 • מצב בריאותו של המבוטח עם כניסתו לתוכנית הפוליסה.

אל תפלו בפח...

 • סוגיית 75%- מדובר בסעיף המגדיר כי פיצוי כספי יינתן למבוטח אך ורק בגין אובדן כושר עבודה של 75% אחוז. לכן במידה ומבוטח יכול לעבוד למשך יומיים בשבוע אזי הוא לא איבד את כושר עבודתו מבחינת הביטוח סעיף, שכאמור מחבל ביכולת ההשתכרות של המבוטח, ולכן מוטב לדרוש סעיף של אובדן כושר עבודה חלקי.
 • סוגיית שלושת חודשי ההמתנה – הבטיחו את זכותכם לפיצוי הולם, באמצעות הוספת סעיף הפרינצ'זה, אשר יבטיח לכם תגמול על תקופת ההמתנה שבה לא יכולתם להשתכר, אך טרם הייתם זכאים לכספי הביטוח.
 • סוגיית העיסוק הסביר – מדובר במלכודת העשויה למנוע את זכותו של פלוני לקבלת כסף מחברת הביטוח, במידה ולא יבקש מחברת הביטוח שתסביר במפורט מה נחשב לעיסוק סביר, עובדה שעלולה לעלות לכם כסף רב במקרים של אובדן יכולת עבודה.

לסיכום, אם ברצונכם להבטיח את השקט הכלכלי לבני ביתכם, דאגו לחתום על פוליסת ביטוח אבדן כושר עבודה.