קרן פנסיה - קרנות פנסיה

ביטוח פנסיוני הוא סוג של תוכנית חסכון המבוססת על צבירה לעת זקנה. הצבירה מבטיחה משכורת בעת זקנה, לאחר פרישה משוק העבודה. הרבה רפורמות קרו בעשורים האחרונים בתחום הביטוח הפנסיוני בישראל.ביטוח פנסיוני זהו ביטוח חשוב, במיוחד לאור העלייה המתמדת באורך החיים, ביטוח פנסיוני מבטיח לנו הכנסה לאחר הפרישה משוק העבודה, לעת זקנה, הוא מכסה ומפצה אותנו במקרה של איבוד כושר עבודה וכולל גם ביטוח חיים במקרה של מוות – לנותרים. נושא זה הוא מעניינו של כל מעסיק במשק כמו גם שמהווה עניין לא פחות חשוב עבור השכיר. בנוסף, גם העצמאיים חייבים לקחת החלטות מושכלות מאחר והם צריכים לקבל את כל ההחלטות לבד ואף לשאת בכל הנטל, על כן גם המיסוי לעצמאיים שונים משאר המגזרים. ב-1995 סגרה הממשלה את חברות הפנסיה הותיקות, אשר ברובן היו בבעלותה של ההסתדרות בגלל גירעונות אקטוארים. כשהבינו שקרוב מאוד היום שחברות הפנסיה לא יוכלו לשלם את הפנסיה לפנסיונרים. ולכן למצטרפים חדשים דרשה הממשלה להקים קרנות פנסיה חדשות עם תנאים חדשים. בתחילת שנות ה-2000 הלאימה הממשלה את הקרנות הותיקות והתחייבה לסגור את החובות והגירעונות של החברות הותיקות, במקביל, הפריטו את קרנות הפנסיה החדשות. אולם כבר לאחר הרפורמה ב- 1995 קמו חברות פנסיה רבות המציעות ביטוח פנסיוני ויש מספר דברים שחשוב לדעת בטרם חותמים עם חברת פנסיה. חלק מן הקריטריונים המשמשים לקביעת סכום הביטוח הפנסיוני הינם: גיל המבוטח, מינו של המבוטח, מצב משפחתי, שכר המבוטח, גיל הפרישה המיוחל ותשואה. בדרך כלל יש גם לקחת בחשבון דמי ניהול הקרן.

גיל הפרישה לגמלאות וזכאות לפנסיה

גיל הפרישה על פי חוק: גיל הפרישה של גברים ונשים משוק העבודה מתחלק לשתי קבוצות עיקריות. קבוצה אחת היא של אוכלוסיה המבוטחת בקרנות הפנסיה הותיקות והחדשות, וזהו גם הגיל שבו נתחיל לקבל את קצבת הביטוח הלאומי. המדובר הוא על גילאי 64 לנשים ו-67 כשמדובר על גברים. הקבוצה השנייה של האוכלוסייה היא זו המבוטחת בביטוח מנהלים בעבור אוכלוסיה זו גיל הפרישה הוא הגיל הנקוב בתוכנית.

מסלולי ביטוח פנסיוני

יש מספר מסלולים פנסיונים לכן חשוב להבין לעומק את הנושא בטרם חותמים עם חברת פנסיה זו או אחרת. חשוב לדעת שאם לא תבחר במסלול מסוים חברת הפנסיה תבחר עבורך את המסלול, על פי רוב יהיה זה מסלול בסיסי, שאין ערובה לכך שזהו המסלול האופטימאלי בשבילך. רק לאחרונה, לאור הרפורמות, ניתן לבחור מסלול זה או אחר, פעם זה לא היה כך, היה מסלול אחד ויחיד והוא "נכפה" על המבוטחים וחושב על פי קריטריון גיל המבוטח. כיום אנו יכולים לבחור את מסלול הפנסיה, כאמור. היכולת לבחור נתונה בכל שלב ושלב. כך למשל, ניתן להגדיל או להקטין את סכום הפרמיה במהלך הזמן בהתאמה ליכולת הכלכלית שלך ובהתאמה למצב המשפחתי.

 • תוכנית הונית מסלול ביטוח פנסיוני שכזה מבטיח את קבלת קצבת הפנסיה בבת אחת (בהתאם לתוכנית שנקבעה מראש).
 • תוכנית קצבתית מסלול ביטוח פנסיוני שכזה מבטיח קבלת קצבה חודשית בעת הפרישה. (בהתאם לתוכנית שנקבעה מראש).

הודות לרפורמות שהונהגו מטעם האוצר בתחילת שנות האלפיים, ניתן כיום לעבור מתוכנית הונית לתוכנית קצבתית, לפי שיקול דעת המבוטח. ואולם אין חוק המסדיר מעבר ממסלול קצבתי למסלול הוני, גם כשמדובר על מעבר בין חברות ביטוח פנסיוני. הטעמים לכך די ברורים, מנקודת מבטן של חברות הביטוח הפנסיוני, לפחות. חברות הביטוח מעדיפות לפצות את המבוטח על בסיס קצבתי- חודשי על פני פיצוי המבוטח בסכום חד פעמי.

פדיון מוקדם של כספי הפנסיה

בעיקרן לא ניתן להוציא אתת כספי הפנסיה לפני גיל הפרישה אולם ישנם כמה תנאים מיוחדים שבעטיים נוכל לפדות את כספי הפנסיה בטרם תמה התקופה הרשמית: הוצאות רפואיות, פטירה, נכות ואובדן כושר עבודה, ובנוסף - הכנסות נמוכות. אולם קריטריונים אלה משתנים מחברת ביטוח פנסיוני אחת למשניה, כמו גם שהם משתנים ממסלול למסלול.

פנסיה מקיפה

מסלול זה הוא למעשה שילוב של שלושה ביטוחים:

 • ביטוח פנסיוני לעת פרישה.
 • ביטוח חיים במקרה של פטירה (לא עלינו) - לשארים - מסלול ביטוח פנסיוני זה מתאים בעיקר לאנשי משפחות, החושבים על עתיד צאצאיהם ובני הזוג שלהם. חשוב לדעת שמי שביטח עצמו בעבר בביטוח שאינו כולל מסלול זה יכול לשנותו עם יציאתו מעולם הרווקות ובעת הקמת משפחה חדשה. מאידך גיסא, ניתן לוותר כליל על ביטוח מסוג זה ולאקצות יותר כסף לשני המסלולים האחרים.
 • ביטוח בגין אובדן כושר עבודה ונכות – לאחר שינויים שהוגדרו לאחרונה, לטובת המבוטח, זכאי לפיצויים אלה כל מי שאינו יכול המשיך בעבודה ההולמת את השכלתו וניסיונו עקב בעיות רפואיות. הרפורמה גם מאפשרת למבוטח לבחור את הרופא המטפל שיקבע את אחוז הנכות.

פנסיה מקיפה מחושבת לפי גיל המבוטח ובהתאם לסכום ההפקדה החודשי של המבוטח. לאחרונה (2007) נחתם הסכם קיבוצי כללי בין לשכת התיאום לבין ההסתדרות המבקש להסדיר את הביטוח הפנסיוני לכל עובדי המשק. על פי הסכם זה כל מעסיק יהיה חייב להפריש עבור כל עובד פנסיה מקיפה. בנוסף לכך יהיה רשאי העובד לבחור את חברת הפנסיה. החוק עתיד להיכנס לתוקפו ב – 2008, לאחר שיוצא לו צו הרחבה. ניתן לעיין החוזה בכתובת הבאה: http://www.histadrut.org.il/shared/Blob/1759.pdf * חשוב לדעת שכשההסכם יכנס לתוקפו המעסיק יהיה מחויב להשתתף בביטוח הפנסיוני עד תקרת שכר מסוימת. במידה ושכר המשולם לעובד גבוהה מתקרה זו המעסיק לא יהיה חייב להשתתף ולהפריש ביטוח שכזה לטובת העובד.

ביטוח פנסיוני מותאם אישית

למעשה ניתן לעשות ביטוח פנסיוני מותאם אישית, אשר בו יכול המבוטח להחליט היכן הוא משקיע את הונו:

 • מסלול נכות מקסימאלי על פי מסלול זה יקבל המבוטח סכום מקסימאלי במקרה של נכות ואובדן כושר עבודה. דבר שיבוא על חשבון הפיצוי במקרה של פרישה ופטירה.
 • מסלול פרישה מקסימאלית על פי מסלול זה יקבל המבוטח סכום מקסימאלי במקרה של פרישה מעולם העבודה, יציאה לגמלאות וזאת על חשבון הפיצוי במקרה של נכות ופטירה.
 • מסלול עתיר שארים על פי מסלול זה רשאי המבוטח לקבל סכום מקסימאלי במקרה של מוות, וכל זאת על חשבון הפיצוי במקרה של נכות ופרישה.
 • מסלול משפחתי מקסימאלי מסלול זה קובע כי מבוטח יקבל את הסכום המקסימאלי במקרה של נכות, אובדן כושר עבודה ומוות, אולם אלה יבואו על חשבון הפנסיה בעת יציאה לגמלאות.

מעבר בין חברות ביטוח פנסיוני הודות לרפורמות בתחום ה-ביטוח הפנסיוני ממש בשנים האחרונות, בנוסף ליכולתנו לשנות מסלולי ביטוח פנסיוני בהתאם להשתנות מצבינו המשפחתי, למשל, ניתן כיום לעבור מחברת ביטוח פנסיוני אחת לאחרת. בקלות רבה מבלי לשלם קנסות. גם אם אתה שכיר אתה זכאי לעבור מחברת ביטוח פנסיוני אחת לחברה אחרת, ועל פי רוב אינך זקוק לאישורו של המעסיק. אולם כשמדובר על שינוע כספי ביטוח מלפניי 2006 יש להתייעץ עם חברת הביטוח הפנסיוני החדשה שלך והיא אמורה לבקש את אישורו של המעסיק להעברת הכספים מן הקרן הישנה שלך – אליה. במידה והמעסיק מסכים להעברה הכסף יגיע לחברת הביטוח הפנסיונית החדשה שלך תוך חודשיים.

אפיקי ההשקעה בביטוח פנסיוני

ישנם שלושה אפיקי השקעה מהם ניתן לבחור, לכל אחד יתרונות וחסרונות:

 • ביטוח פנסיוני באמצעות אפיקי קרנות פנסיה ביטוח פנסיוני שכזה הוא תוכנית חסכון לעת זקנה. חשוב לדעת שקרן הפנסיה מחויבת במס. את הקצבה הפנסיונית ניתן לקבל בעת שלושה מקרים: נכות ואובדן כושר עבודה, מוות ופרישה לגמלאות. חשוב לדעת כי אחוזי ההפרשה שונים באחוזים בין שכיר לבין עצמאי. אם ברצונך לעבור למקרן פנסיה לקופת גמל תצטרך לשלם קנס כלשהו על כן חשוב מאוד לבדוק מה הם התנאים המוצעים בעת מעבר מאפיק לאפיק בטרם חותמים עם חברת פנסיה זו או אחרת.
 • אפיקי קופות גמל קופות גמל הינן אפיק רווח לצבירת כספי הפנסיה. כולנו מכירים קופות גמל בנקאיות שהיו בעבר, אולם כיום יש גם לא מעט קופות גמל פרטיות. כדאי מאוד לוודא שהגב הכלכלי של חברות אלו הינו איתן לפני שחותמים עימן על הסכם. כדאי מאוד ולהשוות בין תשואה של קופת גמל אחת לשנייה. קופות הגמל הינן הוניות בלבד ואין אפשרות לקבל אותן באופן קצבתי.
 • ביטוח פנסיוני באמצעות ביטוח מנהלים באפיק זה מפרישים המעסיק והעובד סכומים אל קופת הפנסיה, עד 7-8% משכרו של העובד. למעשה ביטוח מנהלים נשען כמעט לחלוטין על גובה משכורתו של העובד. כמו כן, במידה וירצה המבוטח לגבות את כספי הבטוח הזה לפני הזמן יצטרך המבוטח לשאת בקנס. ביטוח מנהלים הוא בעצם פתרון שמצאו לעצמאיים שלא יכלו להיות מבוטחים במסגרת קרנות הפנסיה הקיימות (הותיקות), מאחר ואלה הוקמו על ידיי ההסתדרות העובדים.

חשוב מאוד לדעת

ביטוח מנהלים אינו עדיף על אפיק ההשקעה בקרן פנסיה. קרן הפנסיה תניב קצבה גבוהה יותר למבוטח בעת מימושה. קרנות הפנסיה מוגנות בתקנות חוקים המגבילים את גובה אחוז דמי הניהול לרמה נמוכה מאילו של ביטוחי המנהלים. במסגרת קרנות הפנסיה החדשות מקסימום השכר המבוטח יכול להיות שווה לפעמיים תקרת השכר הממוצעת במשק, לכן מי שמרוויח שכר גבוה יותר ורוצה ליהנות מפנסיה גבוהה יותר יכול לפצל את אפיקי ההשקעה שלו. יש ביכולתנו לבטח את הסכום המותר בקרן פנסיה ואת הביטוח של השכר העודף, אפשר להשקיע בביטוח מנהלים וקופות גמל למיניהן.

טיפים לביטוח פנסיוני

 • כדאי מאוד להפנות את סכום הפנסיה שלנו למסלול שבו צפויים המיסים ומימוש הצבירה להיותו הנמוכים ביותר בעת הפרישה, בעוד שההכנסה המובטחת בזמן הפרישה משוק העבודה תהיה הסכום האופטימאלי. שווה לבדוק כמה חברות ביטוח ואף להתעקש לשאול את הסוכנים איתם מדברים בטרם חותמים עם חברת ביטוח פנסיוני זו או אחרת.
 • חשוב לשים לב לתשואה אשר הקרן אותה בחרת מניבה היות וזו תשפיע ישירות על גודל הסכום אותו תקבל בעת הפרישה לגמלאות.
 • שכירים המגיעים ממקום עבודה ישן רשאים להעביר את הסכם הביטוח ותנאיו למקום עבודה חדש והמעסיק מחויב להמשיך במסלול שעימו עבר העובד החדש.