יועצי מס

יועץ מס עוסק בייצוג וייעוץ בנושאי מס. מייצוג הלקוח בפני רשויות המס ועד מילוי טפסים ודו"חות. לא כל אדם שמבין קצת במיסים הוא יועץ מס, יועץ מס מוסמך או כפי שנקרא בז'רגון המקצועי "יועץ מס מייצג" צריך להיות רשום בפנקס יועצי המס כמו גם שעליו לשאת רישיון תקף. על פי רוב מייצג יועץ המס את לקוחותיו בפני משרדים ממשלתיים כגון המוסד לביטוח לאומי ורשות המיסים. אולם יועצי מס ידועים גם במומחיותם בייעוץ פנסיוני, חישובי שכר והחזרי מס, ייעוץ כלכלי ועוד. זו גם הסיבה יועצי מס רבים מאוגדים תחת "לשכת חשבונאים יועצי מס".

יועץ מס לענייני פרישה

הודות לתוחלת החיים העולה, קיימת היום מודעות הולכת וגוברת, לענייני פרישת העובדים ושוררת עמימות בכל מה שנוגע להסדרת ענייני פרישה לגמלאות המאפיינת הן את חלק מן העובדים והן חלק מן המעסיקים. בדיוק מסיבה זו כדאי להעמיק בנושא ולהיוועץ ביועץ מס מוסמך. התייעצות שכזו עשויה לפתוח את העיניים, לחסוך כסף למעסיק ואף להשפיע ישירות על תנאי הפרישה של העובד.

נחיצותם של יועצי מס לענייני פרישה מתחילה כבר בעת החתימה על הסכם פנסיוני עם חברת ביטוח או קרן פנסיה המיועדת לעובדים. לדוגמא הן ביטוח מנהלים והן קרו הפנסיה הינם מחויבים במס, אולם בעוד הזיכוי במס ההכנסה של ביטוח מנהלים הוא 35 אחוז שיעור הזיכוי עבור קרן פנסיה במס ההכנסה הוא גבוה יותר ונאמד על כ-35 אחוזים. וזו רק ההתחלה.

ייחודיותו של יועץ מס מייצג מאפשרת לארגון לספק תנאי פרישה הולמים לעובדים, דבר שאינו קל כלל ועיקר במיוחד כשמדובר על ארגונים גדולים. צריך לחשוב על תוכנית פרישה מקיפה למספר רב של עובדים בדרגות שונות ובעלי ותק שונה. צריך לתת תשומת לב לתנאים ולאפשרויות של פנסיה מוקדמת ולנסח הסכמי פרישה למיניהם ומתן מענקי פרישה באופן המושכל ביותר. ובכל הנוגע לאלה יש בכוחו של יועץ מס למזער את ההוצאות.

תחום הפרישה הוא גדול ובנקל הולכים בו לאיבוד. יועץ מס מייצג אמור לאגד בתוכו מידע רב הנוגע לנושאי מס בכל מה שקשור לפרישה לגמלאות, פרישה מרצון, פיטורים, מענקים ופיצויים או שינוי קריירה.

כדאי לדעת

  • אמנם יש גיל פרישה רישמי אך ניתן לצאת לגמלאות גם בגילאים מאוחרים מן הגיל הרישמי כמו גם שניתן לפרוש מוקדם יותר מן הגיל הרישמי לפרישה מולחטת.
  • בעת שיוצאים לגימלאות ולעיתים קרובות עוד לפני כן חשוב מאוד להתייעץ עם בעלי מקצוע המתמחים בייעוץ הנוגע למקורות ההכנסה שלנו בגיל הפנסיה: מומחים שיש להם הן ידע בתחום הפנסיה: קרן פנסיה, ביטוח מנהלים וקופות גמל. כמו גם שצריך להיות להם מומחיות בעינייני הביטוח הלאומי. לבסוף חשוב שיהיה בידם היכולת לייעץ גם בכל הנוגע למימושם של ניירות ערך, נכסים ואף חסכונות.
  • פרישה באשר היא, בין היא עקב יציאה לגמלאות, בין היא עקב אובדן כושר עבודה ובין היא עקב מעבר בין מקומות עבודה, מצריכה ידע ומומחיות בנושא המיסים. אי התייעצות עם יועץ מס עשויה לגרום להוצאות מיותרות וגדולות במקום לזכות את העובד בהטבות וזיכויים גדולים ומשמעותיים.
  • קצבאות הפרישה נחשבות להכנסה ועל כן מחוייבות במס, חשוב לדעת ולברר מהו חיוב המס כמו גם שיעור הזיכוי על פי מס ההכנסה לקצבאות פרישה אלה. הזיכוי הניתן ממס ההכנסה הינו הטבה שהמדינה מספקת לאזרחיה במטרה לשמור על איכות חיי האזרח בעת הפרישה.

מענק פרישה ופטור על מענק

פיצויי פרישה או מענק פרישה הינם מענק הנחשב כפטור מתשלומי מס, כאשר יש כאן סייג חשוב: הפטור חל רק עד שווי סכום המשכורת החודשית של הפורש בטרם פרש כפול שנות העבודה של העובד. חשוב לדעת שיש מגבלות על משכורות העומדות על עשרת אלפים שקל.

במידה והעובד לא יצא לגמלאות כי אם רק פוטר אזי יכול העובד להחליט שלא לפדות את מענק הפרישה מיד אלא להפקידם בחסכון המיועד לפיצויי פרישה בעת היציאה לגמלאות. במידה והעובד פוטר והחליט כן לפדות חלק מן המענק החלק הזה כן יהיה מחוייב במס.

במקרה של מוות – ניתן פטור על 2 משכורות לכל שנת עבודה. יש בסמכותו של פקיד השומה להעצים את הפטור המקרה של משכורת נמוכה אולם חשוב לדעת שמי שמנצל את הפטור לפיצויים בעצם מוותר על היכולת שלו לקבל פטור על קצבאות.

פריסת מיסים על מענקים

אם לפורש מענק פרישה המחוייב במס, יש באפשרותו של הגמלאי לפרוס אותו לעד שש שנים. באופן כזה יכול להנות הגמלאי הן מהכנסה למשך זמן רב והן לחיוב במס שהינו שולי ומתווסף לשאר ההכנסות שלנו. כמובן שפריסה שכזאת מומלצת לפורשים שהמס השולי שלהם צפוי לרדת כמו גם שהכנסותיהם צפויות לרדת.

מעבר בין עבודות ומענק הפרישה

על פי פקודת מס ההכנסה, סעיף 9 (7א) עובד אשר עובד אצל יותר ממעסיק אחד או במהלך עבודתו החליף עבודות אין העובד זכאי לפטור נוסף על מענק הפיצויים עקב עבודתו אצל המעסיק הנוסף.

מיסוי קצבאות

חשוב לדעת שאת מענק הפיצויים ניתן לקבל באופן קצבתי, ממש כמו חסכונות המיועדים לפנסיה, העיניין מקבל עידוד הן על ידי המדינה הן על ידי חברות הביטוח ובודאי כל ידי קרנות הפנסיה. במידה וביקשת את מענק הפרישה או פיצויי הפרישה באופן קיצבתי יוקטנו משמעותית המיסים של אותו המענק. אולם צריך לזכור שכשנפרוש ונקבל את המענק בצורה קיצבתית נחוייב במס, אולם גם אז יהיה זה מס קטן יחסית.

פרישה וביטוח לאומי

לעובדים המקבלים שכר מינימום הביטוח הלאומי מציע שתי אפשרויות עיקריות לקבלת קצבת הפרישה, במידה והגיע העובד לגיל הפרישה. אפשרות אחת היא קבלת הקצבה באופן מיידי מרגע הפרישה, זו גם האפשרות המומלצת על ידי יועצי המס. אפשרות שנייה היא דחיית גיל קבלת קצבת הקצבה לגיל 70 בהנחה שהעובד עדיין מועסק ויש לו פרנסה, כאשר הביטוח הלאומי מציע תוספת של חמישה אחוזים לקצבה עבור כל שנה של דחיית הקצבה. יועצי המס קובעים כי דחיית קבלת הקצבה לגיל שיבעים תגרום להפסד מצד העובד הפורש, מאחר והעובד שדחה את פרישתו בעצם ימשיך לשלם לביטוח הלאומי את התשלומים הרגילים עד לפרישה הסופית ובעצם הסכומים מתקזזים. מומחים אומרים שרק לאחר יותר מעשרים שנה, כלומר רק אחריי גיל תשעים יוחזר ההפסד של דחיית קצבת הביטוח הלאומי. וכידוע מעטים עדיין מגיעים לגיל תשעים ומעלה, במיוחד כשמדובר בגברים.

פרישה עקב נכות

פרישה משוק העבודה עקב נכות השווה או העולה על 75 אחוזים הינה מבחינת מס ההכנסה אדם שפרש לגמלאות מן השורה ולכן זכאי לפיצויים ולקצבות והטבות במס כמו גמלאי מן השורה, וכל זאת על אף פרישתו המוקדמת של העובד שלקה בנכות. על פי פקודת מס הכנסה מ-2006 גם קצבה זו בגין אובדן כושר עבודה תזכה את העובד בזיכוי של עד כשלושים וחמישה אחוזים.

טופס 161 / טופס 161א

טופס 161 הינו טופס הודעה מטעם המעביד המודיע על פרישה מן העבודה של אחד מעובדיו. מחובתו של המעסיק לדווח למס ההכנסה על עזיבת העובד כמו גם מילוי טוס זה. טופס זה מאפשר למעסיק לבצע חישוב מס הנוגע למענק העובד הפורש.

במקביל למילוי טופס זהמצד המעביד מוטלת על העובד המשימה של מילוי טופס 161א, שפירושו הודעת העובד על פרישה מן העבודה. בעצם טופס זה מועבר ידיו ולאישורו של פקיד השומה. פקיד השומה הוא הוא זה שאמור לאשר את הבקשות של העובד לקצבאות ולמענקים.

קצבאות פטורות ממס

פטור ממס על קצבת הפנסיה מקבלים גמלאים שקצבתם הינה מעל ארבעת אלפים שקל לגברים בעוד שעבור נשים הפטור חל רק לקצבאות העולות על ארבעת אלפים ושש מאות שקלים.

קצבה מוכרת מול קצבה מזכה

קצבה מוכרת משמעותה קצבה שהמקור שלה טמון בהפקדות לקופת גמל. כאשר המפקידים לקופת הגמל הללו לא נהנו מהטבות וניכויים במס. זיכוי לקצבה זו ניתן לקבל רק במידה והפרישה התבצעה מגיל שישים ואילך.

קצבה מזכה משמעותה אותה קצבה שמקבל האדם הלכה למעשה או התקרה הסטנדרטית המשתנה אחת לשנה. הזכאות לקצבה זו היא בתנאי שהפורש פרש בגיל הפרישה הרישמי: 67 לגבר ו-64 לאישה.

בעצם מס ההכנסה מבטיח זיכוי של עד שלושים וחמישה אחוזים מקצבאות אלה. כאשר הפטור ניתן על הקיצבה הגבוה מבין השתיים: הקצבה המוכרת או הקצבה המזכה.

אולם צריך לברר באם הפורש נהנה מפטור עבור פיצויים שכן פורש שזכה לזיכוי ולפטור עבור פיצויים לא יהנה גם מפטור עבור הקצבה. יועצי מס רבים ממליצים במקרים מסויימים לייצר שתי תוכניות נפרדות כדי לזהות את החלק של הקצבה המוכרת.

הפקדות לאחר גיל 60

פתיחת קופת גמל שתכליתה תשלום קצבה נחשבת לקצבה מוכרת על כן היא צפויה להיות פטורה ממיסים.

יועצי מס יכולים לחסוך לכם כסף רב, ולכן מומלץ מאוד להעזר בשירותים של יועץ מס בעל נסיון. כאשר אתם שוקלים לשכור יועץ מס, קבלו הצעות מחיר ממספר יועצים, ורק אז תבחרו. יש יועצי מס שגובים תשלום רק כאחוז מתוך החזר המס שתקבלו, וכך אתם יכולים להבטיח שלא תפסידו כסף.

באתר לשכת יועצי מס תוכלו לקבל מידע נוסף לגבי מספר יועצים מורשים בישראל. גם החוקים של המסים מופיעים באתר, וכדאי לעיין בהם. תוכלו לקרוא כאן על מספר נושאים, ביניהם: מס הכנסה בישראל, מיסוי מקרקעין וחוקי המיסוי בארץ, מס ערך מוסף לבעלי עסק וחברות, שע"מ(שיעור המס), הטלפונים של רשות המסים, ביטוח לאומי, וידיעות לגבי דיני עבודה.