ביטוח צד ג - ביטוח צד שלישי

אז מה זה בכלל ביטוח צד ג' ? ומה ההבדל בינו לבין ביטוח רכבמקיף? ביטוח צד ג' הינו ביטוח רשות. כמו ביטוח רכב מקיף איננו מחויבים לביטוח זה על פי חוק, בניגוד לביטוח חובה שאיננו אופציונאלי. ביטוח צד ג' מכסה את הנהג במקרה של פגיעה בצד ג' וגרמת לנזק. ביטוח צד ג' מגן רק על הנזק שנגרם לצד ג' ולא על הנזק שנגרם לרכבך. בעוד ש-ביטוח רכב מקיף יכסה הן את הנזק שנגרם לך והן את הנזק שנגרם לצד ג'. באופן כללי ביטוח צד ג' הוא כדאי מאחר והוא יכול למנוע הוצאת סכומים גדולים מאוד במקרה של תאונה ותביעות.

ביטוח צד ג' נכלל בפוליסות ביטוח מקיף, אך ניתן לקבלו גם ללא ביטוח מקיף.

מה מכסה ביטוח צד ג'

ביטוח צד ג' אינו מכסה במקרים של גניבה אולם זהו ביטוח מומלץ במקרים של רכב בעל שנת ייצור ותיקה שלא משתלם לבטחה במסגרת בביטוח רכב מקיף וסיבה נוספת היא שהסבירות הסטטיסטית לגניבת מכונית ישנה יותר יורד בנוסף לכך, במקרים מסוימים מתאים לאופנועים. כמו כן, חברות ביטוח רבות מאפשרות להוסיף סעיפים שונים ובכך להרחיב ביטוח צד ג' כגון פיצוי במקרה של נזק בשמשות, שירותי גרירה הלא זהו בהחלט סעיף מומלץ במידה ומדובר ברכב משנת ייצור ותיקה. הוצאות משפטיות גם כן צריכות להיות כלולות בפוליסת ביטוח צד ג' וראוי לשים לב שחברת הביטוח מכסה ומפצה במקרים של תביעות משפטיות. חברות ביטוח מסוימות אף מפצות במקרה של גניבת רדיו-דיסק. הרחבות אלו של הביטוח כמובן אינן ניתנות בחינם הן כרוכות בתשלום נוסף.

שני פורמטים לביטוח צד ג'

חברות ביטוח רבות מציעות לך לבחור מבין שני פורמטים ל-ביטוח רכב צד ג':

  • ביטוח צד ג' סטנדרטי - במקרה כזה אתה מתחייב לסעיף ההשתתפות העצמית כך שבמקרה של תאונה ונזק תאלץ לשאת בסכום ההשתתפות העצמית שקבעה חברת הביטוח.
    • ביטוח צד ג' שאינו כולל השתתפות עצמית - במקרה שכזה חברת הביטוח מתחייבת לשאת בכל ההוצאות עקב תאונה ונזק, אולם חברות הביטוח השונות עשויות לבחור את הסכום שממנו והלאה היא מכסה. כלומר חברת הביטוח יכולה להחליט שרק אם הנזק גבוה מ-2000 ש"ח היא נושאת בהוצאות. אבל, וכאן מגיע האבל, ביטוח מסוג זה שאינו כולל השתתפות עצמית יחייב את המבוטח לשלם יותר בפרמיית הביטוח שלו.

פרמטרים לחישוב ביטוח צד ג'

הגורמים המשפיעים על עלות ביטוח צד ג' הינם דומים במאפייניהם ל-ביטוח רכב מקיף וחובה: גיל הנהג, היסטוריית תביעות וכמות הנהגים המשתמשים ברכב בדרך קבע.