ביטוח מנהלים

תוחלת החיים שלנו עולה וחשוב לשמור על רמת החיים ואיכותם גם בעת הפרישה. תכנון מושכל של כספי הפרישה יכולים להשפיע באופן ישיר על איכות חיינו לעת זיקנה ואף משפיעים על רמת חיינו במקרה של תאונה או חלילה אובדן כושר עבודה.

ביטוח מנהלים זהו פתרון שנמצא, בשנות ה-50 של המאה העשרים, עבור עצמאיים ושכירים שלא כלולים בהסכמי ההסתדרות המסדירות פנסיה לעובדים או כאלה שרמת הכנסתם גבוהה ורק חלק מההכנסה שלהם יכולה להיות מבוטחת בקרן פנסיה וברצונם לבטח בכיסוי נוסף. כיום ביטוח המנהלים הוא ביטוח רווח שמשתמשים בו מעסיקים רבים עבור עובדיהם.

ביטוח המנהלים הוא ביטוח המבטיח תנאים סוציאלים לעובדים שכירים. על פי כללי ביטוח המנהלים בכל חודש בחודשו מפרישים הן העובד והן המעסיק את חלקם לביטוח הפנסיוני. ביטוח מנהלים יכול להתקיים רק בתנאי שהמעסיק לוקח חלק בהפרשות הכסף לקופת ביטוח המנהלים בנוסף להפרשה מצד העובד, וזאת בניגוד לקרן פנסיה, בה אין העובד זקוק למעסיק ולהפרשת חלק מכספו. בעצם בבסיסו ביטוח מנהלים מיועד לשכירים.

ביטוח מנהלים בעצם מכסה שלושה היבטים

 • חסכון לגיל פרישה - המדובר הוא על כספי פרישה בעת יציאה משוק העבודה. את כספי הביטוח הפנסיוני ניתן לקבל הן באופן קיצבתי והן באופן חד פעמי, קרי: הוני. כדאי לדעת שחלק זה בביטוח המנהלים, הביטוח לעת פרישה, מושקע על די סוכני השקעות ותלוי ברווחי ההשקעות.
  • ביטוח אובדן כושר עבודה ונכות – במקרה של תאונה אובדן כושר עבודה, מחלה ונכות זכאי המבוטח לקצבה חודשית (לא הונית). סכום הפיצוי יכול להגיע עד לכדי שבעים וחמישה אחוזים מן השכר המבוטח. כמו כן, ביטוח המנהלים מבטיח למבוטח המשך הפקדה לקרן ביטוח המנהלים של התשלומים באותם סכומים שהיו טרם התאונה, הנכות או אובדן כושר העבודה וכך בעצם מובטח החיסכון גם לעת זיקנה.
   • *ביטוח חיים במקרה של מוות בטרם עת, לשארים – סעיף זה מבטיח הכנסה לנותרים במקרה של מוות בטרם עת. או אז מגיע לשארים פיצוי שיסייע הם להסתדר בהעדר הכנסה נוספת. השארים מכונים במקרה זה "מוטבים" ולהם חברת הביטוח תשלם את כספי הביטוח.

חשוב לדעת כי ביטוח מנהלים זהו ביטוח הניתן לשינוי והתאמה. ניתן להקטין או להגדיל את הסכום המושקע בכל אחד מן ההיבטים. כך למשל עובד שבתחילת הסכם ביטוח המנהלים היה רווק ולאחר זמן מה התחתן והביא צאצאים יכול להגדיל את הסכום בביטוח המנהלים המוקצה לביטוח חיים. כמו כן, ניתן להגדיל את התוכנית כולה עם עלייה בגודל השכר.

טיפים לביטוח מנהלים

 • השיעור המירבי הכולל המותר להפרשה מן המשכורת, על פי תקנות מס ההכנסה, עומד על עשרים אחוזים ממשכורתו של העובד
 • ביטוח מנהלים מאפשר לך מעבר בין חברות ביטוח שונות ללא קנסות.
 • כדאי לדעת כי ביטוח מנהלים מבוסס על חוזה אישי המעגן את זכויותייך ומגן עלייך מפני תביעות המעסיק, בעוד שקרן הפנסיה היא על פי רוב אחידה וכפופה לתקנון.
 • ביטוח מנהלים הינו חוזה הניתן לשינוי רק לטובת המבוטח.

הבדלים בין ביטוח מנהלים לקרן פנסיה

קיימים כמה הבדלים מהותיים בין קרן פנסיה לבין ביטוח מנהלים וחשוב לדעת אותם בטרם מחליטים באיזה ביטוח בוחרים. להלן כמה מן ההבדלים בין ביטוח מנהלים לבין קרן פנסיה:

 • ביטוח מנהלים מעוגן בחוזה הניתן לשינוי אך ורק על ידי המבוטח ולטובתו. קרן פנסיה הינה כפופה לתקנון קבוע מראש הניתן לשינוי על ידי גורמים במשרד האוצר.
 • ביטוח מנהלים הינו חוזה פרסונאלי ואישי. קרן פנסיה מתייחסת למבוטחיה כקבוצה אחת אחידה ואינה מתואמת אישית
 • בביטוח מנהלים המבוטח יכול לבחור את המוטביםבקרן פנסיה המוטבים נקבעים מראש : בן או בת הזוג והילדים הינם המוטבים האוטומאטיים.
 • בקרן פנסיה ביטוח החיים מבטיח הכנסה שוטפת וקבועה עד סוף חייהם של בן או בת הזוג של המבוטח, במקרה של מוות. בביטוח מנהלים מובטחת קצבה לבן או בת הזוג רק עד 20 שנה לאחר מות בן או בת הזוג
 • כידוע ביטוח מנהלים וקרן פנסיה מחוייבים במס: שיעורי הזיכוי במס ההכנסה בביטוח מנהלים הוא 25%. שיעורי הזיכוי במס ההכנסה בקרן פנסיה הוא 35%.
 • בביטוח מנהלים הנצבר באופן הוני ניתן לבצע הפקדות חד פעמיות. בקרן פנסיה אין אפשרות להפקדות חד פעמיות
 • בביטוח מנהלים יכול המבוטח לתת את דעתו היכן יושקעו כספי הביטוח שלו, אם במניות אם באג"ח וכו'. בביטוח בקרן פנסיה אין למבוטח השפעה על אופן השקעת כספי החיסכון אולם לתשואות קרנות הפנסיה ערב משרד האוצר.