ביטוח מבנה - ביטוח דירה

הדירה שלנו או הבית או מקום העסק שלנו הם נכס יקר החשוף לנזקים וסיכונים שונים ומשונים. נזקים אלו עלולים לאלץ אותנו לשלם לא מעט כסף בזמן לא כל כך נוח מן הבחינה הכלכלית. בדיוק מסיבה זו כדאי לשקול לבטח את הנכס בביטוח דירה. ביטוח דירה יכסה במקרים כגון שריפת הבית, נזקי מזג אורי, פריצה לבית וגניבה, הצפות ועוד אי אילו אסונות. אסונות בסדר גודל שכזה עשויים להותירנו חסרי קורת גג ונטולי מימון.

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (1981) קבע תנאי מינימום להוצאת ביטוח דירה כאשר חברות הביטוח השונות מרחיבות סעיפים אלו ואחרים ללא תשלום נוסף, וכל זאת הודות לתחרות המתרחשת ממש בימים אלו בשוק הביטוח.

ביטוח מבנה

ביטוח מבנה מבטיח לנו פיצוי במקרים של נזק ופגיעה בחלונות, דלתות, קירות, מרפסות, צנרת, דרכים מרוצפות השייכים לבית, דוודים, גדרות ושערים, מתקני חשמל, מתקני הסקה, מתקני טלפון ובעצם כל מה שנחשב קבוע בדירה.

כמו כן, ביטוח המבנה מבטיח לנו כיסוי ופיצוי בעת אסונות טבע למיניהם כגון: פגיעת ברק, סערה, דליקה ורעידת אדמה. בנוסף כולל ביטוח מבנה גם הגנה מפני גניבות, פריצות, התקהלות אסורה, התנגשות של כלי תחבורה בדירה כגון מכונית או מטוס, והתפוצצות.

במקרה של דירה בבית משותף הביטוח יכסה את הנזק שנגרם למבנה של הדייר כולל הצמדות ייחודיות השייכות לדירה.

חשוב להבהיר שאם חלק מן הבית נחשב ומשמש למטרות עבודה או עסק אזי לא חל עליהם ביטוח זה.

ביטוח מבנה אינו מכסה:

  • נזקים הנגרמים מפעילות אוייב, ארועים ויגועים חבלניים ומלחמות
  • נזק ופגיעה שנעשו על ידי הצבא, הממשלה, הצבא, רשות מקומית וכאשר אדם ו/או מוסד פועלים (ו"מזיקים") על פי חוק.
  • נזק ופגיעה כתוצאה ממרי, מהפכה או התקוממות צבאית
  • ואינו מכסה במקרה של קרינה רדיואקטיבית, פסולת גרעינית וקרינה מייננת
  • נזקים שנעשו על ידי המבוטח בכוונה תחילה או משפחתו או נזק שדווקא נגרם על ידי דיירים הגרים בדירה ברשות.

עלות ביטוח מבנה

עלות ביטוח מבנה נקבע ומחושב על פי הערכה של עלות בניית הנכס או המבנה ולרוב אינו כולל את ערך הקרקע. החישוב נעשה כך: מכפילים את גודל המבנה באומדן עלות הבנייה. בנוסף, גם לאזור בו נמצאת הדירה או הנכס יש חשיבות בחישוב פרמיית ביטוח הדירה. ניתן להוסיף לביטוח גם את ערך הקרקע, דבר שכמובן יגדיל את פרמיית הביטוח.

ביטוח מבנה הינו על פי רוב סכום קבוע הצפוי להשתנות רק ביחס לשינויי מדד המחירים לצרכן. קיימת אפשרות להגדיל או להקטין את סכום הביטוח בכל עת.

את סכום הפיצוי, תיקונו או החלפתו - בגין נזק, גניבה או אובדן צריך המבוטח לקבל תוך חודש ימים, מרגע שהמבוטח מגיש את המסמכים הדרושים.

חשוב לדעת כי במקרה של גניבה או חשש לגניבה ופריצה, המבוטח חייב לדווח למשטרה על האירוע.

מעבר דירה

מבוטחים אשר עוברים דירה צריכים לשלם או להזדכות על פערים בין הפרמיות. מבוטח שעבר מדירה גדולה לדירה קטנה יותר צריך לעדכן את סוכן הביטוח ולהקטין את פרמיית הביטוח ולהפך, מבוטח העובר מדירה קטנה יותר לדירה גדולה יותר צריך גם כן לעדכן את סוכן הביטוח ולהגדיל את פרמיית הביטוח בהתאם. החוק מחייב דיווח זה מצד המבוטח לסוכן הביטוח עד חודש ימים.

טיפים לביטוח דירה/מבנה

  • חשוב לודא מי הם המבוטחים המוגדרים בפוליסה הסטנדרטית של כל חברת ביטוח כשעושים ביטוח דירה. חברות ביטוח מסויימות מבטיחות כיסוי רק במקרה של נזק לבני המשפחה המתגוררים בבית המבוטח ובעוד שחברות ביטוח אחרות מציעות מסלול מקיף יותר ובו לא חלה האחריות הביטוחית על בני משפחה שאינם מתגוררים בבית.
  • ראוי לשים לב לפירוט הכיסוי של צד ג' בביטוח הדירה. חשוב לראות האם האחריות הביטוחית מכסה תביעות של צד שלישי הנוגעות לנזק הנגרם ממוצרים סניטרים. ואם יש לכם בריכת שחייה, סאונה ו/או ג'קוזי – כדי מאוד לודא שהביטוח יכסה פגיעות לצד ג' עקב שימוש באותם מתקני רחצה ושחייה.