ביטוח ימי

ביטוח ימי - כשעושים ביטוח ימי חשוב לדעת כי קיימים כמה סוגי ביטוח ימי שכל אחד מהם שונה במעט מן האחר. יש ביטוח מסוג A, ביטוח מסוג B והאחרון הוא ביטוח מסוג – C, כמובן.

אפרט את סוגי הביטוחים הקיימים עבור כלי השייט ועבור הטובין המצוי על כלי השייט.

ביטוח ימי מסוג A

ביטוח ימי מסוג זה אחראי לפיצוי עבור טובין שניזוקו עקב הארועים הבאים, ובלבד שאירועים אלו התרחשו ללא כוונת זדון ובאופן בלתי צפוי כמו גם שהנזק נגרם עקב גורם חיצוני כלשהו:


 • עליית כלי השייט על שרטון
 • התפוצצות
 • התהפכות
 • טביעה
 • גניבה
 • הימעכות
 • מי ים ומי גשם
 • שברים
 • נזק הנגרם ממטען אחר

חשוב לדעת כי ביטוח ימי מסוג A אינו מכסה נזקים שארעו לכבודה עקב איחור או אריזה לקויה.

ביטוח ימי מסוג B

ביטוח ימי מסוג B הינו ביטוח המכסה מפני מעט יותר מקרים הקשורים בנזק לכבודה או למטען:


 • טביעת כלי השייט
 • אש או התפוצצות
 • התהפכות או סטייה של כלי רכב יבשתי
 • רעידת אדמה
 • חדירת מי ים לכלי השייט
 • התפרצות וולקנית
 • פריקת מצוקה
 • זריקת חצים מכלי השייט
 • אובדן של כבודה בעת טעינה או פריקה.

ביטוח ימי מסוג C

ביטוח ימי מסוג C הוא למעשה הביטוח שכולל הכי פחות כיסויים. ואלו הם עיקרי הביטוח הימי מסוג C:


 • חדירת מים לכלי השייט
 • רעידת אדמה
 • אבדן של מטען או כבודה בעת טעינה או פריקה
 • ברק
 • התפרצות וולקנית

ביטוח ימי - ביטוח כלי שייט

לפי החוק כלי שייט במונע בכוח מנוע אשר אורכו אינו עולה על אשרים וארבע מטרים מחוייב בביטוח צד ג'. ביטוח צד ג' מגן על המבוטח מפני נזקי גוף העשויים לקרות במהלך השטת כלי שייט של המבוטח. הביטוח עשוי גם לכלול אובדן חיים, מחלה ותאונות אישיות. כמו גם הוצאות משפטיות.

בנוסף ניתן לעשות ביטוח מקיף הכולל ביטוח צד ג' וביטוח לכלי השייט בכללו. באופן כללי ניתן להרחיב את סעיפי הביטוח גם לכיסויים הבאים:

סקי מים, גרירה יבשתית, ביטוח עבור ספינות מהירות מעל 17 קשר, פיצוי עקב שביתות ומלחמות