ביטוח חבות המוצר

ביטוח זה יפצה גורמים שנפגעו ממוצר אותו שיווק, ייצר, מכר, סיפק, או ייבא המבוטח וכן יכסה את ההוצאות המשפטיות בגין תביעה מסוג זה. פוליסה זו מעוגנת בחוק האחריות למוצרים פגומים (1981) כמו גם בפקודת הנזיקין (1968). חשוב להדגיש כי ביטוח חבות המוצר נכנסת לתוקף רק מעת שהמוצר יצא מחזקתו של המבוטח. כלומר, אם המבוטח עצמו, ולא הצרכן, מגלה במפעלו פגם בקו הייצור או אפשרות ליקוי בלתי הפיכה הוא לא יהיה זכאי לתגמולי ביטוח חבות המוצר (זה מקרה של ביטוח צד ג').

על פי חוק האחריות למוצרים פגומים אין הכרח מצד הצרכן הנפגע להביא עדות כי המשווק או היצרן התרשלו. כל מה שנחוץ הוא הוכחה כי הנזק שנגרם לו הוא תוצאה מן השימוש במוצר. הביטוח יכנס לתוקפו בעת נזק שנגרם לצרכן עקב שימוש במוצר או עקב נזק שגרם רכיב במוצר ואף עבור נזק שנגרם ממארז המוצר. ניתן לבטח ב-ביטוח חבות המוצר מגוון מוצרים נרחב, החל ממזון ועד מוצרים אלקטרונים.

חשוב לדעת כי ביטוח חבות מוצר מכסה נזק שאירע לאחר שהמוצר יצא מחזקתו של המבוטח.

מה מכסה ביטוח חבות המוצר?

ביטוח חבות המוצר תבטיח פיצוי לצרכן שהשתמש במוצר הפגום ואשר גרם לאחד מן הנזקים הבאים: מוות, פגיעה גופנית, מחלות, נזק לרכוש, נזק פסיכולוגי-נפשי.

פוליסת ביטוח חבות המוצר מבוססת על עקרון ה- Claims made, כלומר, הפוליסה תופעל רק מרגע שהוגשה תביעה משפטית כנגד מוצרי המבוטח

מאפייניים ייחודיים של ביטוח חבות המוצר

פוליסת ביטוח חבות המוצר מבטיחה פיצוי ייחודי השונה משאר הביטוחים וזאת מאחר ולמוצרים המבוטחים יש מאפיינים מיוחדים, הזקוקים להגנה מסוג אחר.

מאפיין ייחודי אחד לביטוח חבות המוצר הוא מה שנקרא: "תקופת התהוות הנזק". כידוע הזמן שעובר מעת ייצור המוצר ועד שיווקו איננו אחיד ואף יכול להתפרש על תקופת זמן לא קצרה בכלל. מוצרים רבים, בעיקר כאלה שאינם מזון עשויים להגיע לחיי מדף ארוכים כמו גם שהנזק שהמוצר עשוי לגרום לצרכן יכול להיות לא בסמוך לרכישת המוצר ועל אף כל זאת ביטוח חבות המוצר יגן על המבוטח מפניי תביעות מסוג זה ובלבד שהמבוטח יוכל להוכיח שהנזק נגרם בתקופת הביטוח.

לבסוף, מאפיין ייחודי נוסף לעולם ביטוח חבות המוצר הוא העובדה שכאשר נמצאים מספר מוצרים פגומים ולו הקטן ביותר הדבר עשוי ללמד אותנו על נזקים שקרו ליחידות מוצרים רבות ובעצם לגרום למבוטח להפסדים גדולים משתי סיבות : אחת עקב תביעות של צרכנים שניזוקו והסיבה השנייה טמונה בכך שהמבוטח נאלץ להשמיד יחידות רבות של מוצרים ולהפסיד רווחים. גם בעיניין זה ביטוח חבות המוצר מבטיח פיצוי למבוטח.

ביטוח חבות המוצר אינו מכסה את המקרים הבאים

  • ביטוח חבות המוצר לא תכנס לתוקפה עבור מקרים שקרו לפניי תקופת הביטוח
  • נזק שנגרם לצד ג' עקב שימוש במוצר בעת שהמוצר היה באחזקתו של המבוטח. בצד ג' הכוונה לעובדים, קבלנים וקבלני משנה, לקוחות וכו' אשר השתמשו במוצר בעת שהיה באחריות המבוטח.
  • ביטוח חבות המוצר לא תיכנס לתוקפה במידה והמוצרים נפגעו והזיקו מאחר ונחשפו לקרינה מייננת, אפקט גריעי או קרינה רדיו אקטיבית.
  • עקב מלחמה, טרור, הפיכה, פלישה או פעולות איבה כמו גם שלא יהיה כיסוי במקרה של משטר צבאי שוד ויזה בעת מאורעות מסוג זה.
  • נזק הנגרם עקב פרסום כוזב.
  • הפיצוי ישלל מן המבוטח גם במקרים של מהומות והשבתות
  • לא תיהיה הגנה מפניי נזק שנגרם מחוץ לגבולות ישראל שכן אם המוצר עזב את הארץ תקין, אזי האחריות הביטוחית תחול על אותם גופים האחראים או על העברת המוצרים לחו"ל או על הגוף המשווק את המוצר בחו"ל, במידה, כאמור, כמובן שהנזק נגרם שם.

מטלותיו של המבוטח

חברות הביטוח דורשות ממבוטחי ביטוח חבות המוצר גילוי נאות לגביי מספר דברים חשובים שכדאי לתת עליהם את הדעת כמו גם שמומלץ להיות ישר וכן בנוגע אליהם. סביר מאוד להיות שחברת הביטוח תרצה לדעת אם וכיצד מתבצעת בקרת האיכות על המוצרים המיוצרים ו/או המשווקים. כמו כן, יתכן דרישה מצד חברת הביטוח לעיין בגיליון התביעות הקודם של היצרן או המשווק כדי ללמוד על היסטוריית התביעות או העדרן. בנוסף המבוטח ידרש לדווח לחברת הביטוח על הפסקת ייצור של מוצרים כמו גם על דיווח אודות ייצור או שיווק של מוצרים חדשים.

עלות ביטוח חבות המוצר

על פי רוב חברות הביטוח, חישוב דמי הפוליסה מחושבים ביחס להצהרת המבוטח אודות המחזור השנתי המשוער. חשוב להיות כנים כי חברות הביטוח דורשות לעיין בפנקסי החברה על מנת לחשב את עלות דמי הביטוח.